Hajdú Ügyvédi Iroda

Szakterületek

§

Ingatlanjog

Irodánk kiemelt szakterülete. Készséggel állunk rendelkezésére ingatlan(ingó) adásvételi, ajándékozási, csere, bérleti, egyéb szerződések okiratszerkesztése, véleményezése, jogi tanácsadása kapcsán. A vállalt megbízások esetén teljes körűen járunk el, így Ön helyett kitöltjük és benyújtjuk az ingatlan-nyilvántartási kérelmet, további szükséges mellékletet, okiratot, valamint a vagyonszerzési illeték bejelentésére vonatkozó NAV adatlapot is(B400).

Cégjog

Vállaljuk gazdasági társaság alapítását, módosítását, azok okiratainak előszerkesztését (létesítő okirat, taggyűlési jegyzőkönyv, székhely-nyilatkozat, aláírás minta stb.), véleményezését, adózási kérdések megválaszolását, további adatváltozások Cégbíróság irányába történő bejelentését.

Nemperes eljárás

Irodánk megbízásainak jelentős részét teszi ki a közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárásban, végrehajtási eljárásban, csőd – felszámolási eljárásban történő jogi képviselet is, mind természetes személyek, mind gazdasági társaságok számára.

Idegenrendészet, ezen belül engedélyügyi eljárások

Készséggel állunk rendelkezésre tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásokban, különösen diákok, munkavállalók részére, de egyéb tartózkodási célok vonatkozásában is. Vállaljuk továbbá meghívólevelek, vagy az uniós polgárok részére a regisztrációs igazolás kiadására irányuló eljárásokban is a képviseletet. Az eljárások során segítséget nyújtunk a nyomtatványok kitöltésében, tájékoztatást adunk a csatolandó okiratok köréről, az eljárás menetéről, az ügyfél személyes megjelenési kötelezettségét igénylő eljárási cselekmények kivételével végezzük a hatósággal történő személyes, elektronikus, postai kapcsolattartást az eljárás ideje alatt (hiánypótlások benyújtása, irat betekintési jog gyakorlása stb.). Figyelemmel arra, hogy irodánk bérleti szerződések megkötésével is foglalkozik, amennyiben az ügyfél igényli, a megfelelő szálláshely megtalálásában is segít irodánk, ugyanígy abban az esetben is, ha saját tulajdonú ingatlanban szeretne címet létesíteni, hiszen irodánk működési körébe tartozik az ingatlan adásvétel is.

Egyéb

Jogi képviseletet látunk el munkajogi, családi jog, öröklési jog, és egyéb más jogági területen is.